Nadzór nad wydaniem towaru

Systyem dostarcza bieżących informacji o wielkości i rodzaju wydanego towaru.

Każda wydana tona kruszywa z dowolnej kopalni jest rejestrowana przez PETRAX. Proces ten może być dokumentowany przez monitoring działający na zakładzie. Zarząd wie komu, na jaką budowę i poprzez jakiego przewoźnika kruszywo zostało dostarczone. Zna również postęp realizacji każdego kontraktu i przepływy finansowe z tym związane. System aktualizuje automatycznie limit kredytu kupieckiego lub przedpłaty. Kierujący kopalnią mogą podejmować decyzje w oparciu o zawsze aktualne informacje.

 

Więcej funkcjonalności systemu:


Integracja z innymi systemami


Integracja wielu kopalń w systemie


Rolizczanie zaliczek

Monitorowanie zaległości finansowych


Sprawdzanie kredytu kupieckiego


Współpraca z wagami róznych typów


Sterowanie szlabanami
Generowanie raportów zarządczych
Wzrost wydajność

Wsparcie spedycji kolejowej

Zarządzanie przewoźnikami

 

Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 510 031 084 lub e-mail: petrax@infover.pl