Funkcjonalność
Wybrane cechy systemu PETRAX 
 
 • centralna baza danych, w której zbierane są informacje z poszczególnych zakładów wydobywczych, umożliwiająca natychmiastowy dostęp do informacji o charakterze zarządczym,
 • ujednolicony sposób działania i obsługi we wszystkich kopalniach objętych wdrożeniem,
 • mechanizm nadawania uprawnień dostępu do systemu poszczególnym pracownikom,
 • eliminacja uzupełniania tych samych danych w różnych systemach,
 • dostosowanie działania systemu do specyfiki procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • dostęp do danych archiwalnych – przygotowywanie analiz, raportów, statystyk,
 • automatyzacja procesów, eliminacja błędów i pomyłek,
 • łatwość i intuicyjność w obsłudze – system przyjazny dla użytkowników,
 • monitorowanie działań poszczególnych pracowników,
 • łatwość rozbudowy i modyfikacji systemu,
 • możliwość integracji z dowolnymi aplikacjami zewnętrznymi (EDI, FK, CRM, monitoringiem, bramami wjazdowymi itp.).
 

Wybrane elementy funkcjonalne systemu PETRAX 
 
Integracja z innymi systemami – zasadą jaką kierujemy się podczas wdrożenia PETRAX jest wykorzystanie działających aktualnie w kopalni systemów i urządzeń. Dzięki temu nasi klienci nie są narażeni na dodatkowe wydatki. Integracja może obejmować system ERP, monitoring, sterowanie bramkami wjazdowymi, procesory wagowe, urządzenia pomiarowe zainstalowane na wagach lub maszynach. W efekcie wszystkie interesujące zarząd informacje pojawiają się w jednym miejscu.
Integracja wielu kopalń w systemie – PETRAX pozwala zarządzać zarówno jedną jak i kilkoma kopalniami łącząc je w jedną strukturę. Przekłada się to na uzyskanie efektu synergii np. poprzez umożliwienie kontrahentom poboru kruszywa ze wszystkich kopalń w ramach jednego zamówienia. Zamówienie takie jest rozliczane niezależnie od innych kontraktów tego samego klienta, ustalanie indywidualnych reguł fakturowania, ustalania limitu kupieckiego, czy pozostałych warunków handlowych.
Zarządzanie przewoźnikami - w systemie tworzona jest baza danych przewoźników z przypisaniem ich do poszczególnych zamówień. Każdy przewoźnik przed wjazdem na kopalnię musi określić dla kogo i po odbiór jakiego asortymentu przyjechał. Brak upoważnienie do odbioru dla danego kontrahenta skutkuje blokadą wjazdu. W ten sposób wyeliminowano nieuprawniony odbiór kruszywa.
Rozliczanie zaliczekZarządzanie przedpłatami i ich kontrola przy wydawaniu towaru. W momencie wyczerpywania się przedpłaty na dane zamówienie system informuje o tym dział sprzedaży co skutkować powinno uprzedzeniem zamawiającego by dokonał kolejnej wpłaty należności. Mechanizm ten wykorzystano w przypadku limitów kupieckich.

Monitorowanie zaległości finansowych – PETRAX w klasycznym modelu pracy nie pozwala na powstawanie zaległości finansowych działając na przedpłatach, ewentualnie minimalizuje ryzyko powstania zaległości do wysokości udzielonego limitu kupieckiego. Każdorazowo gry do wygaśnięcia limitu pozostaje 10% wartości przedpłaty lub wyczerpuje się limit kredytu system przekazuje działowi handlowemu informację o tym fakcie co skutkuje podjęciem odpowiednich działań. Gdy kontrahent nie ureguluje należności system blokuje wjazd pojazdu odbierającego towar. 

Sprawdzanie kredytu kupieckiego – kredyt kupiecki jest ustanawiany indywidualnie na każdą budowę danego klienta. Może być w związku z tym różnicowany podobnie jak inne parametry kontraktu. Połączenie kopalń jednym wspólnym systemem eliminuje ryzyko przekroczenia ustalonych limitów.
Współpraca z wagami i szlabanami - system może współpracować z wieloma typami urządzeń wagowych i przechwytywać rzeczywistą wagę ładunku.

Sterowanie szlabanami i systemem monitoringu – PETRAX integruje się z działającymi w kopalniach systemami sterującymi bramami wjazdowymi. Dzięki temu każdy wjazd i wyjazd są rejestrowane, a w połączeniu z systemem monitoringu przeciwdziała ewentualnym nadużyciom przy wydawaniu towaru.

Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego rozumiemy jako składowanie informacji w jednej centralnej bazie danych odseparowanej od dostępu osób niepowołanych. Dodatkowo edycji danych mogą  dokonywać pracownicy tylko w ramach posiadanych uprawnień (np. innych dla wagowych, sztygarów czy zarządu). Ponadto cała wiedza o klientach, przewoźnikach itp. jest zapisywana w systemie co pozwala na skorzystanie z niej przez osoby zastępujące pracownika podczas jego nieobecności w pracy.

Generowanie raportów zarządczych – PETRAX dostarcza aktualnych  informacji w postaci raportów. System daje dostęp do wielu typów raportów o charakterze zarządczym, w rozbiciu na poszczególne kopalnie, aktywność klientów, przewoźników, kontrakty. Pozwala to na analizowanie sprzedaży, ewentualnych zobowiązania itp. 

Wzrost wydajności – PETRAX pomaga pracownikom realizować wszystkie procesy w sposób optymalny. Eliminuje pomyłki i błędy, przyspiesza wiele procesów min: kontrolę upoważnień do wjazdów, automatyzuje kontrolę płatności i rozliczeń, wspiera sporządzanie dokumentacji kolejowej, eliminacji przekroczenia DMC, pozwala na optymalizację produkcji.